Loading Map....

Ngày giờ (Date/Time)
Date(s) - 30/12/2016
09:00 - 12:00

Địa điểm (Location)
AIC HCM Meeting Room
275B Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Ho Chi Minh City,Vietnam
Lầu 11, Tòa nhà Satra

Categories


Giải pháp tiết kiệm tiền và thời gian cho hệ thống chiếu sáng trong tòa nhà.

Lutron Energi Tripak solution

Lutron Energi Tripak solution

Nội dung trình bày:

  • Quy chuẩn Việt Nam về Tiết kiệm năng lượng trong tòa nhà QCVN 09:2013/BXD
  • Lutron Energi Tripak solutions: wireless lighting control
  • Hướng dẫn thiết kế hệ thống
  • Lắp đặt và Lập trình
  • Promotion

Trình bày bởi:

phipx

Nguyễn Trường Phi

Lutron Vietnam Representative

Các nhà tổ chức:

controls_logo3_160px lutron-logo-cyan aichcm
---------

Đăng ký tham dự (Bookings)

Bookings are closed for this event.