Monthly Archive:: August 2016

Một cái nhìn khác về IoT

IoT (Internet of Things) đang tác động và sắp xếp lại cách mà con người cùng với các giải pháp kỹ thuật và rất là nhiều thứ khác hoạt động cùng với nhau theo một cách mà chúng ta chưa từng trải nghiệm trước ...Read More
FREE DOWNLOADS!
Chúng tôi hiện có nhiều Ebook (cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt) liên quan đến các lãnh vực điều khiển chiếu sáng, HVAC, Security, BMS, Tiết Kiệm Năng Lượng...cũng như các Tools, Software, Reports...Tất cả đều có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ. Bạn có muốn xem qua?
Free Ebook
NEW EBOOK
Nhiều E-book mới, hay, hữu ích và miễn phí download chúng tôi vừa mới chia sẻ trong kho Resource. Bạn có muốn xem qua?