[Ebook] Năng suất lao động tăng cao nhờ áp dụng Chiếu sáng thông minh

Đây là một tài liệu (đã được dịch ra tiếng Việt) cho thấy rằng một hệ thống điều khiển chiếu sáng có ảnh hưởng đến năng suất lao động. Mức độ ảnh hưởng chính xác là bao nhiêu thì chưa thiết lập được con số cụ thể trong ứng dụng thương mại, nhưng có lý do hợp lý để ước đoán rằng ít nhất 5% năng suất làm việc có thể được cải thiện khi mà người lao động có thể điều khiển được sự trực quan trong không gian làm việc của riêng mình. Việc tăng năng suất nhỏ dù khoảng 1% cũng cho thấy được rằng hệ thống điều khiển chiếu sáng là khoản đầu tư tuyệt vời, với thời gian hoàn vốn khoảng 7 tháng hoặc thậm chí nhanh hơn.

Trong nghiên cứu trực tiếp về điều khiển ánh sáng, Light Right Consortium tổ chức một nghiên cứu tại thực địa về ảnh hưởng của việc giảm độ sáng (dimming) văn phòng, và họ đi đến kết luận rằng “sự hiện diện của điều khiển mang tính cá nhân (personal control) đã có một ảnh hưởng có thể đo lường được đối với động lực của nhân viên văn phòng trong việc thực hiện các nhiệm vụ.”

Để đọc bản tiếng Việt của tài liệu, vui lòng click vào link dưới đây.

click to download

Để lại Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FREE DOWNLOADS!
Chúng tôi hiện có nhiều Ebook (cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt) liên quan đến các lãnh vực điều khiển chiếu sáng, HVAC, Security, BMS, Tiết Kiệm Năng Lượng...cũng như các Tools, Software, Reports...Tất cả đều có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ. Bạn có muốn xem qua?
Free Ebook
NEW EBOOK
Nhiều E-book mới, hay, hữu ích và miễn phí download chúng tôi vừa mới chia sẻ trong kho Resource. Bạn có muốn xem qua?