LightingEurope kêu gọi xây dựng tiêu chuẩn chiếu sáng chú trọng chất lượng sống cho con người

Đã đến lúc các nhà làm luật coi trọng các khía cạnh khác của việc chiếu sáng bằng công nghệ LED, bên cạnh hiệu suất và tiết kiệm năng lượng. Tổ chức LightingEurope nhấn mạnh việc chiếu sáng cần coi trọng hơn nữa khía cạnh đem lại an toàn, chất lượng sinh hoạt và đáp ứng nhu cầu làm việc của con người. Tức là cần lấy trải nghiệm của con người làm trung tâm.

Rõ ràng đây là một bước tiến mới. Trước đây người ta chú trọng nhiều khía cạnh tiết kiệm năng lượng khi dùng đèn LED, nay khi đèn LED đã trở nên phổ biến, người ta lại quay về với chất lượng chiếu sáng.


Với những ai còn xa lạ với khái niệm “Lighting Control”, vui lòng tìm đọc Ebook “Căn bản về điều khiển chiếu sáng” (Download Miễn Phí tại đây), nó cung cấp cho bạn các nền tảng thiết thực nhất.


Để lại Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FREE DOWNLOADS!
Chúng tôi hiện có nhiều Ebook (cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt) liên quan đến các lãnh vực điều khiển chiếu sáng, HVAC, Security, BMS, Tiết Kiệm Năng Lượng...cũng như các Tools, Software, Reports...Tất cả đều có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ. Bạn có muốn xem qua?
Free Ebook
NEW EBOOK
Nhiều E-book mới, hay, hữu ích và miễn phí download chúng tôi vừa mới chia sẻ trong kho Resource. Bạn có muốn xem qua?